Image

ZAPYTANIA OFERTOWE

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIA CENOWEGO NR 2R/WRPO/7.2.2/0080/2019 (rozeznanie rynku)

czytaj

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2R/WRPO/7.2.2/0080/2019 z dnia 3.12.2019

(ROZEZNANIE RYNKU)

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Senior - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski”, numer projektu RPWP.07.02.02-30-0080/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zamawiający zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyceny specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

Nasza oferta

Image

Usługi porządkowe

Image

Tereny zielone

Image

Prasowanie odzieży

Image

Opieka nad grobami

Image

Opieka nad osobami starszymi

Zdjęcia z naszych realizacji

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image