znaki_strona_www

Projekt Aktywny Senior w Gminie Koźmin Wielkopolski

Spółdzielnia Socjalna „VIVO” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Aktywny Senior w Gminie Koźmin Wielkopolski ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”. Kwota dofinansowania wyniosła: 149 818,00 zł (całkowita wartość projektu: 164 818,00 zł). Projekt adresowany jest do 30 osób (seniorów) w wieku 60 lat i więcej, w tym dla 3 osób z niepełnosprawnościami.

Działania zaplanowane w ramach projektu ukierunkowane są na animację czasu wolnego uczestników projektu, na zwiększenie ich samodzielności, mobilności oraz świadomości. Ich celem jest włączenie seniorów do życia społecznego, zachęcenie do wspólnego spędzania czasu i integrowania się. Projekt ma przeciwdziałać samotności i bezradności seniorów. Wartością dodaną projektu będzie rozwiniecie ich umiejętności artystycznych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • zajęcia artystyczne z ceramiki,
  • zajęcia z decoupage,
  • zajęcia rekreacyjne w skład których będą wchodzić wyjazdy na basen, wyjścia na kręgielnie a także uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (kino, teatr, opera),
  • warsztat radzenia sobie z ograniczeniami – zwiększający samodzielność w załatwianiu spraw urzędowych za pomocą usług elektronicznych.

Podsumowaniem projektu będzie konferencja/wernisaż podczas, którego uczestnicy projektu będą mogli zaprezentować swoje prace wykonane na zajęciach artystycznych z ceramiki oraz decoupage.

Projekt realizowany będzie do 30.11.2022 r.

Kadra projektu:

  • Dominik Radwański – koordynator projektu
  • Michalina Kmieciak – opiekun zajęć rekreacyjnych (kręgle, wydarzenia kulturalne)
  • Łukasz Mikołajczyk – opiekun zajęć rekreacyjnych (basen)
  • Jerzy Fornalik - instruktor zajęć artystycznych z ceramiki
  • Maria Malinowska - instruktor zajęć z decoupage
  • Andrzej Piotrowski – prowadzący warsztat radzenia sobie z ograniczeniami

Biuro projektu znajduję się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „VIVO”:
ul. Stary Rynek 22
63-720 Koźmin Wlkp.
tel. +48 531 533 424

e-mail: spoldzielnia.vivo@gmail.com

Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Pobierz plakat projektu (pdf)