Aktywny Senior – zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

O projekcie

Spółdzielnia Socjalna „VIVO” wspólnie z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim do 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r. realizuje projekt Aktywny Senior – zwiększenie dostępu do  usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społecznej; Działanie 7.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Projekt adresowany jest do 65 osób z terenu gminy Koźmin Wlkp. (kobiet powyżej 60 r. życia i mężczyzn powyżej 65 r. życia), w tym 20 osób z niepełnosprawnością.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania uczestników projektu (osób starszych/niesamodzielnych), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z terenu gminy Koźmin Wlkp. Cel ten ma być osiągnięty poprzez zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, zwiększenie kompetencji życiowych i społecznych oraz zwiększenie motywacji i poprawę funkcjonowania uczestników projektu.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • wsparcie rehabilitanta,
 • wsparcie psychologa,
 • prelekcje geriatry,
 • treningi:
  • bezpieczna jesień,
  • pamięci i umiejętności poznawczych,
  • kompetencji życiowych,
  • kompetencji społecznych.
 • zajęcia:
  • zajęcia decoupage,
  • kurs tańca,
  • zajęcia plastyczne/muzyczne,
  • spotkania edukacyjne,
 • udział w wydarzeniach kulturalnych.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w biurze Spółdzielni Socjalnej „VIVO” przy ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp. lub poprzez kontakt z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu:

Koordynator projektu: Dominik Radwański, tel. + 48 531 533 424.
Asystent koordynatora projektu: Michalina Kmieciak: tel. + 48 577 065 555

E-mail: spoldzielnia.vivo@interia.pl

 Harmonogram zajęć Klubu Seniora na Luty 2020:

harmonogram-luty

 

Harmonogram zajęć Klubu Seniora na Styczeń 2020:

harmonogram-styczen